НВ Хербал Магазин
NV Herbal

Както вече се знае, химичните съединения на пресният чесън имат подчертано противораково действие. Вече беше обявено за онези няколко съединения на чесъна, които имат противоракова дейност (allicin – субстанцията, която придава на чесъна неговият отличителен аромат и дъх, ajoene,diallyl sulfide, и неговият производен diallyl bisulfide), доказа се че тези съединения спират ръста на раковите клетки.
Изследователи от Римския университетът са използвали водоразтворими екстракти от чесън, които са показали завидна биологична активност и чрез кръвта са достигали като цел болният орган, която в случаят е била раковите клетки на човешки черен дроб.
След 48 часа учените са установили, че контролните /не третирани/ ракови клетки са се умножили над 300% , а третираните с чесън - не. Освен това учените са определили дозата от 1%, която възпрепятства напълно нарастването на тумора. Учените са определили, че след 24 часа определено нивото на нарастването на контролните /не третирани/ клетки е по-малко, отколкото след 48 часа.
Така римските учени доказаха, че екстракта от пресен чесън действа върху рака на черния дроб в зависимост от времето и концентрацията. Най-ефикасен е при по-висока концентрация и действие за по-дълго време.
Изследователите признаха, че не са могли да идентифицират точното съединение или съединения - отговорни за противораковите ефекти от чесновия екстракт, но това, че екстракт от пресен чесън спира ръста на раковите клетки при рак на черния дроб е категорично установено.

Източник : http://www.straightfromthedoc.com/ 

Ефективността на чесъна при лечение на ракови заболявания е изумителна. Появяват се все повече клинични доказателства от различни медицински центрове за тази невероятна лечебна сила. Например, изследване сравнява екстракт от зрял чесън, съдържащ 1,6-2,4мг/гр (пресметнато в сухо тегло) на S-алилцистеин и твърдо вещество със 100 мг Крестин (антираково лекарство) в далак от мишки. Екстрактът от зрял чесън стимулира пролиферацията на клетки в далака на мишките и освобождаването на цистокинини, като IL-2, TNF-alpha и IFN-gamma, повишава NK активността и повишава фагоцитозата на перитонеалните макрофаги. Екстрактът от зрял чесън също стимулира реактивността на лимфоцитите в отговор на цистокинини и митогенни фактори. Екстрактът от зрял чесън бе потвърден, като по- ефективен от Крестин-а в сигнификантното подтискане на растежа на Саркома -180 или LL/2 белодробно ракови клетки, трансплантирани върху мишки.

Биоактивните чеснови препарати в много страни са отнесени към средствата за лечение на предонкологични и онкологични заболявания с различна локализация. Чесънът има удивителната способност да изведе безопасно от човешкото тяло патологични клетки и вредни вещества.

Чесънът неутрализира канценогените, извежда от организма радионуклеоидите и токсините, неутрализира свободните радикали. Чесновите препарати се използват от официалната медицина за профилактика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания и понижаване нивото на холестерина в кръвта; за синтез на липопротеини; агрегация на тромбоцити; стомашно-чревни заболявания; за подобряване функцията на черния дроб; болести на отделителната система /цистити, простатити и др./; диспепсии; чревни инфекции; при бронхиална астма; болести на дихателните пътища; туберкулоза на гърлото; особено ефикасни са при възпаление на белите дробове; жълтеница; атеросклероза; грип; хронична кашлица; бронхити.