НВ Хербал Магазин
NV Herbal


От публичен видео архив на БНТ2 новини / 26.02.2015Характерното за билковите продукти на NVHerbal е, че технологията на тяхното производство не включва топлинна и химична преработка на суровините. Открит е ефикасен начин да се извличат натуралните съставки на билките, като по този начин се запазват най-пълноценно свойствата на лечебните растения. Произвеждат се NATANAL/НАТАНАЛ® с алкохол и NATANAL/НАТАНАЛ® без алкохол.
Прочети повече - публикации

 


Продуктите от серията NATANAL/НАТАНАЛ® притежават патент за изобретение на продукт за лечение на онкологични и други заболявания и регистрирана търговска марка рег. № 70601 и рег. № 70602 за следните класове на стоките и/или услугите - клас 5: фармацевтични препарати и вещества, хранителни добавки за медицински цели; хранителни препарати за лечебни цели; лечебни билки и техни екстракти за медицински цели; спомагателни добавки за медицински цели. Произведени по специална технология , Natanal /НАТАНАЛ ® са единствените продукти на пазара с толкова висока концентрация на суров чесън. Високата концентрация на суров чесън в NATANAL/НАТАНАЛ® прави възможно постигането на максимална ефективност с по-малки количества.

Третият билков продукт от серията NATANAL/НАТАНАЛ® е NATANAL/ НАТАНАЛ® спрей за нос. Чесънът е мощно антивирусно средство – при вирусни заболявания /грип/, за профилактика и оптимизиране на лечението на вирусни заболявания през есенно-зимния сезон особено ефективна е употребата на NATANAL/ НАТАНАЛ® спрей за нос. Това е уникална 100% натурална формула, щадяща и възстановяваща носната лигавица. Дезинфекцира и поддържа носоглътката в добро здраве.Лабораторното прецизиране на съставките и създаването на технология за производство на Natanal herbal care е резултат не само от дългогодишен научно- експериментален труд, то има и дълбока морална причина. Тази причина е желанието да се споделят полезните качества на изобретението и с други нуждаещи се от него.
Подобно на много други открития,  Natanal е плод на човешката солидарност, взаимодействие и взаимопомощ – тези толкова нужни на всички нас качества.

През 2006 г., NVHerbal въведе изискванията на ЕС за добрата производствена практика и етикетиране. От тогава Natanal herbal care се изписва като NATANAL/НАТАНАЛ. NATANAL/НАТАНАЛ® е употребяван под лекарско наблюдение в САЩ, Канада, Австралия, Англия, Франция, Германия, Италия, Турция, Македония и др. Отзивите за NATANAL/НАТАНАЛ® са положителни, като все повече специалисти, наблюдавали действието му, са убедени в полезните му качества.
Прочети повече - публикации

 

Nasal Spray