НВ Хербал Магазин
NV Herbal


От публичен видео архив на БНТ2 / 17.03.2015
Чесънът лекува – интервю с Наташа Вълкова, доктор на науките


Усилията на “НВХербал” са насочени към разработването и внедряването в производство на нови, екологично чисти, високоефективни, широкоспектърни и достъпни за българския потребител биоактивни билкови хранителни добавки.

 “НВХербал” е реализирала производството на 100 % натурална хранителна добавка с патент на изобретение за лечение на онкологични и други заболявания с търговска марка NATANAL/НАТАНАЛ® , чието разработване и създаване на технология за производството му са плод на дългогодишна научно-експериментална работа.

Партньори & Клиенти
patentДекември 2006 г.
“НВХербал” получи здравен сертификат за износ на NATANAL/ НАТАНАЛ® от Министерство на здравеопазването на РБългария.С грижа и отговорност към своите клиенти, “НВ Хербал” гарантира съответ- ствието на своите продук- ти на изискванията на Националното законодателство за опазване на общественото здраве. Още със създаването си “НВlist Хербал” спазва принципите на Добрата производствена и лабораторна практика, като нейните продукти се изследват само в оторизирани лаборатории на Министерство на здравеопазването на РБългария .
Прочети повече - документи