НВ Хербал Магазин
NV Herbal
Естествен извлек от чесън /какъвто е NATANAL/НАТАНАЛ ® - б.а./предпазва от смъртоноснияТОРС – пневмонията убиец,каза за в. “Труд” /22 май 2004 г./ д-р Ангел Кунчев – началник на противоепидемиологичния отдел в Министерство на здравеопазването.
Това са съобщили на международен симпозиум през май 2004 г. в Германия епидемиолози от Белгийския медицински институт “Рега”, които са направили изследвания с естествен извлек от чесън. Резултатите показали, че при повече от половината изследвани е било подтиснато развитието на ТОРС. Чесънът съдържа фитонциди, които ограничават развитието на респираторните вируси, на които се дължи ТОРС. Съдържащият се в NATANAL/НАТАНАЛ ® извлек от свеж чесън има свойството да предпази от грипни заболявания или напълно да оптимизира лечението на грип за 2-3 дни. Даже Louis Pasteur е признавал изключителната сила на чесъна като ефективно лекарство.
Последните изследвания показват, че чесънът има действието на антибиотик от ново поколение като chloramphenicol. Даже капка кръв от пациент, лекуван с чеснов екстракт може да убие бактериите на разстояние 20 mm . Прясна нарязана скилидка чесън може да убие бактериите в радиус от 20 cm . Правени са успешни експерименти за лекуване на болни от туберкулоза с чеснов екстракт. В лабораторни условия е доказано, че чесънът убива причинителя на туберкулозата Mycobacterium.
В последните серии от епидемиологични изследвания в Нидерландия, не е била намерена асоциация между приемането на различни продукти от преработен чесън на хапчета, капсули или прах и намаляване на риска от рак (Dorant, 1995; Dorant et Ал., 1997a, 1999b, 2001). Този факт трябва да се възприеме като предупреждение, че независимо от увеличаването на продуктите от преработен чесън както по тип, така и по марка, преработеният чесън има слаб антикарценогенен или друг лечебен ефект.
Последните научни изследвания доказват, че консумацията на голямо количество свеж чесън се отразява негативно на храносмилателната система, поради силното дразнене на храносмилателния тракт. Ето защо научните изследвания се съсредоточават не само върху ролята на чесъна като лекарство, но и за създаването на продукт, който запазва лечебните качества на свежия чесън и същевременно не дразни храносмилателната система. Такъв продукт е NATANAL/НАТАНАЛ ® .

Факти:
Научно име: Allium sativum L.
Семейство: Liliaceae
Други познати имена: Allium, ail (френски), ajo (испански), камфорът на бедните, нектар на боговете, сиропът на бедните, просташки сироп, смрадлива роза.
Allium sativum има изправено стъбло, луковицата дава няколко дълги, плоски, тесни, стрелообразни листа. Луковицата и скилидките за обвити с мембранозна обвивка са силно миришещи, особено, когато биват разрязвани или смачквани. Считан, че произлиза от западна и централна Азия, днес чесънът се отглежда по цял свят.
Лечебните части са целите пресни чеснови глави или сушените, които съдържат главната заедно с други скилидки.
Чесънът на прах се прави от дехидратирани глави, докато чесновото масло се прави чрез парна дестилация на смачкани чеснови глави - и в двата случая се губи значителна част от лечебните свойства в следствие на преработката.
Екстракт от зрял чесън, какъвто е NATANAL/НАТАНАЛ ®, извлечен без топлинна и химична преработка има най-добри фармакологични свойства за подобрение на здравето на човека.

Химия:
Търговските продукти, съдържащи чесън варират много по начин на приготвяне, концентрация на активната съставка алиин, преобразуван чрез ензима алиназа до алицин.
Продуктите от Чесън на прах и Маслено базираните препарати, съдържащи чесън могат да бъдат не толкова ефективни, /като Екстракт от пълноценни скилидки зрял чесън, какъвто е NATANAL/НАТАНАЛ ® / поради разграждането на Алицин на по-малко активни сяросъдържащи съставки.
Ефективността на „обезмирисените” препарати на чесъна е доста спорна, според много източници, поддържащи мнението, че лечебните качества са свързани точно с неприятно миришещите съставки на чесъна. Вариабилност на сяросъдържащите съставки при различно третиране на чесновите скилидки: Почти цялата (95%) сяра в интактните чеснови скилидки се намира в два класа съставки в сравнима концентрация, наричащи се съответно: S-alkylcysteine sulphoxide и Y-glutamyl-S-alkylcysteine, като най-богатата на сяра съставка е Алиинът, което е около 80% от общия цистеин сулфоксид. При стриване не се установяват промени в Y-glutamyl-S-alkylcysteine-а, но алиинът и метиинът се конвертират от ензима алиназа до сулфонови киселини, които претърпяват спонтанна кондензация и формират тиосулфинати, като алицин (считан за най-активната съставка на пресните и сушените скилидки) и алил-метанетиосулфинат; цитоалиинът остава непроменен. При продължителна водна инкубация Y-glutamyl-S-alkenyl (алил и 1-пропенил) цистеините се променят под въздействието на ензима транспептидаза до S-алилцистеин и S-1-пропенилцистеин. Извличането с пара създава от ацикличните алиини диалил дисулфид или трисулфид плюс алилметил дисулфид и трисулфид. Инкубацията в масло или органични разтворители конвертира цистоалиина до винил диттиини и ахоени.

Функции:

 • Антибактериална/ антигъбична
 • Антимикотична/антивирусна
 • Хипогликемична
 • Антикоагулантна ( антиагрегантна)
 • Повишаване на фибринолитичната активност
 • Понижаване на липидите
 • Антиоксидантна/ противоракова
 • Хипотензивна
 • Хепатопротективна
 • Имуномодулаторна

Токсичност:

 • Не са установени ефекти, вредни за здравето или странични такива при правилна дозировка и употреба.
 • Чесънът е противопоказан за хора, непосредствено подлежащи на някои операции, както и за хора, с известна алергия към чесън, лук или лалета.
 • В монография на Германската комисия „Е” не се споменава за контраиндикации при бременност и кърмене.

Резултати от проучванията:
Сърдечно-съдови заболявания (ССЗ):
Данните сочат, че чесънът може да се използва за управление на хиперхолестеролемията и функцията на тромбоцитите, двата рискови фактора при ССЗ. Клиничните проучвания са показали умерено, но значимо понижаване на серумния общ и LDL холестерол. Все пак HDL холестеролът и триглицеридите не се повлияват от чесъна. Редица сулфоорганични съставки, главно произхождащи от съставката алиин (основно алицин, възможно и S-алилцистеин и други съставки) се вярва, че упражняват холестероло-понижаващия ефект н чесъна. Счита се също, че може би се включват още редица механизми в холестероло-понижаващата функция на чесъна. Две проучвания разглеждат, респективно дават оценка на съдържащите чесън препарати върху нивата на серумните липиди. В по-ранна публикация Варшавски при 5 третирани с препарати пациенти доказва значително понижение на общия холестерол спрямо плацебо-контролните: при дневна консумация на 1/2 до 1 скилидка чесън средното понижение е 9%; 75% от пациентите са с ниво на общия холестерол над 200mg/dl. В по-късна публикация на Силаги и Нийл, включваща данни от 952 души; 12 от 16 опита са проведени двойно сляпо кръстосано с плацебо-третирани случаи, 2 са кръстосано, 2 единично сляпо и 2 неконтролирани.
Заключенията от тези анализи са, че приемането на чеснови препарати води до намаление на нивата на холестерола средно с 12% след 1 месец лечение, като понижението продължава до 6 месеца. Екстракт от зрял чесън, какъвто е NATANAL /НАТАНАЛ ®, значимо понижава нивото на серумните триглицериди с 13%, сравнено с плацебо-ефекта.
Все пак последните анализи на 13 опита със Сух чесън на прах показват, че  4 завършват без значима разлика в нивото на общия серумен холестерол, сравнено с плацебо-третираните, което налага по-широко и по-продължително изучаване с внимателно категоризирани препарати, съдържащи чесън.

 • В проучване, включващо 46 пациенти с хиперхолестеролемия, на които са дадени съвети за диета с ниско съдържание на масти и таблетки от чесън на прах, предназначени за освобождаване на активната субстанция в тънкото черво и съдържащи 9,6 мг Алицин – освобождаващ препарат и плацебо за 12 седмици. В групата, с добавен чесън е установено малко, но значимо понижение на концентрацията на общия серумен холестерол с 4,2%, на LDL- холестерол с 6,6%, като в плацебо групата няма значим ефект.
 • Двойно сляпо кръстосано изследване на случаен принцип със зрял чесън на нивото на серумните липиди при плацебо-контролирани 41 пациенти (на възраст от 32 -68г) с умерана хиперхолестеролемия. След 4 седмично въвеждане с диета, пациентите бяха третирани с Екстракт от зрял чесън какъвто е NATANAL/НАТАНАЛ ® в разделни дози или плацебо за 6 месеца, последвани от 4 седмичен преходен период. Общият холестерол беше редуциран до 6,1% 4 месеца и 7% 6 месеца при третираните с чесън пациенти и незабележима разлика при плацебо-контролите. Систоличното кръвно налягане беше редуцирано средно с 5.5% при третираните, и с нищожна разлика при плацебо-контролните.
 • Епидемиологично проучване определящо протективния ефект на консумацията на чесън върху еластичността на аортата при 101 възрастни пациенти (50-80г), приемащи 300мг/ден стандартизирани чеснови препарати в продължение на над 2 години. Третираната група бе сравнена със 101 контролни субекти. Скоростта на пулсовата вълна (Pulse wave velocity PWV) и еластичната съдова резистентност (pressure-standardized elastic vascular resistance EVR) бяха използвани, за оценка на еластичните качества на аортата. И двете, PWV и EVR бяха понижени при третираната с чесън група в сравнение с контролната.

Агрегация на тромбоцитите:
Три двойно слепи, плацебо-контролирани, на случаен принцип кръстосани изследвания откриха, че 900мг/ден стандартизиран чеснов препарат повишават значимо общия еуглобулин и активността на тъканния плазминоген-активатор, сравнено с плацебо-контролните. В добавка, ex vivo агрегацията на тромбоцитите, индуцирана от аденозин дифосфата или колагена беше значимо подтисната към 2 до 4 ч след прием през устата на чесновия препарат и се задържа по-ниска между 7 и 14 дни след това. Приемът на 800мг/ден на стандартизиран чеснов продукт за 4 седмици значимо понижава също и повишената CPA (circulating platelet aggregation) -56,3%, сравнено с плацебо-контролните.

Антиканцерогенна:
Множество епидемиологични проучвания навеждат на мисълта, че определени натурални храни, като чесъна, могат, да имат антиканцерогенен ефект и могат, да предотвратят развитието на тумори. Чесънът може да има редица фармакологични ефекти, включително подтискане растежа на туморни клетки и хемопревантивна (забавяща, подтискаща или намаляваща тумора) активност. Епидемиологични доказателства за предпазващаия от рак ефект на чесъна идват от 9 епидемиологични проучвания, 7 от които поддържат предположението. Мета анализ на епидемиологичнни изследвания в литературата водят до асоциация на консумацията на чесън с честотата на заболявания от рак на дебелото черво, стомаха, главата, шията, белия дроб, млечна жлеза и простатата. За рака на дебелотои правото черво и стомаха категориите са в диапазона от 3,5 гр/седмица до 28,8 гр/седмица консумация на чесън. Авторите стигат до заключение, че приемането на високи дози, както на суров, така и на сготвен чесън (21 гр или около 6 скилидки/седмица) могат да се асоциират с понижение на разпространението на стомашния рак и карцинома на дебелото и правото черво; тясна връзка с начина на защита не може да бъде дефинирана, поради смесването на вещества, отклонения при публикациите, вариращи дози и други фактори.
Статия, изследваща въздействието на загряването върху антираковите свойства на чесъна разкрива, че неговите мастно- и водно разтворими съставки придобиват много различни фармакологични свойства. Изследването показва, че 60 сек нагряване в микровълнова фурна или 45 мин в готварска фурна могат да блокират способността на чесъна да подтиска карциногенния метаболизъм в млечната жлеза, свързан с изменението на ДНК в епителните клетки на млечната жлеза. Изследването демонстрира, че загряването разрушава чесновите активни алил-серни съставки, което може да подтисне активността на ензима Алиназа. Произвеждането на биологично активни алил-сулфидни компоненти е зависимо не от общата алиназна активност, а от продължителността и на действие.

Имунна функция:
Арахидоновата киселина действа, като прекурсор на ейкозаноидите (мастни медиатори на възпалението), които са включени в много регулаторни процеси. Изменението в метаболизма на арахидонова киселина се счита за последица от действието на чесъна. Подтискането на синтеза на ейкозаноиди засяга ейкозаноид-зависимите регулаторни процеси, като тези на имунния отговор и антитуморния имунитет.
Изследване, проведено за обследване на метаболизма на арахидонова киселина и имунния отговор даде изчислими резултати от третиране с Екстракт от зрял чесън, диалил дисулфид (200 мг/кг телесно тегло) три пъти седмично за 7 дни. Изследването показа, че чесновото олио действа като имуномодулатор чрез подпомагане на функцията на Т-лимфоцитите. Откри се също, че чесновият  екстракт подтиска активността на чернодробния ензим 6-десатураза и намалява концентрацията на арахидонова киселина във фосфолипидите на чернодробната мембрана, като и в двата случая показва потенциал на имуномодулатор.
Друго изследване сравнява екстракт от зрял чесън, съдържащ 1,6-2,4мг/гр (пресметнато в сухо тегло) на S-алилцистеин и твърдо вещество със 100 мг Крестин (антираково лекарство) в далак от мишки. Екстрактът от зрял чесън стимулира пролиферацията на клетки в далака на мишките и освобождаването на цистокинини, като IL-2, TNF-alpha и IFN-gamma, повишава NK активността и повишава фагоцитозата на перитонеалните макрофаги. Екстрактът от зрял чесън също стимулира реактивността на лимфоцитите в отговор на цистокинини и митогенни фактори. Екстрактът от зрял чесън бе потвърден, като също толкова ефективен, както Крестин-а в сигнификантното подтискане на растежа на Саркома -180 или LL/2 белодробно ракови клетки, трансплантирани върху мишки.

Хронична Обструктивна Болест на Артериите (ХАНК)
Основното лечение на 2 степен на оклузия на периферните артерии е ходенето. Рисковите фактори, като тютюнопушене следва да се избягват и да се предприема вазоактивно лечение с Нафтидрофурил или Пентоксифилин, с цел увеличаване на дистанцията преди поява на клаудикационни болки. Чесънът също се счита за потенциално ново средство за лечение на запушването на периферните артерии, тъй като подобрява микроциркулаторното кръвообращение.
В 12-седмично изследване екстракт от зрял чесън е даван на пациенти с периферна съдова ангиопатия 2 функционален клас. На 5-тата седмица от началото на лечението, групата, третирана с чесън е показала увеличение на разстоянието преди поява на клаудикационни болки с 28,5% (46 метра) и е показала подобрение с 18,1% (31 метра) в сравнение с плацебо-третираните пациенти. При третираната с чесън група диастоличното кръвно налягане, спонтанната агрегация на тромбоцити, вискозитета на кръвната плазма и концентрацията на холестерол са показали сигнификантно понижение. Общо казано, чесънът може да се бъде полезен при дългосрочното лечение на начална интермитентна клаудикация.

Антимутагенен ефект:
Алицинът, важна субстанция за лечебните свойства на чесъна често се конвертира във диалил дисулфид и други серни съединения поради нестабилността му. Ахоенът е една от основните производни на Алицина и се счита за основната сяро- съдържаща съставка на мастно извлечения екстракт на чесъна. Ахоенът може да окаже антимутагенен ефект върху мутациите на Salmonella typhimurium.
Използван е Амест тест (биологичен тест, за измерване на мутагенния ефект на химични съединения), за изпитване на антимутагенния ефект на ахоена в черен дроб на плъх ин витро. Ахоенът инхибира P и a pyrene B a мутагенезата,  индуцирана, както и  от  бензо [ 4-nitro-1,2-phenylenediamine (NPD) по зависим от дозата начин. Инхибираната от Ахоен мутагенеза се оказала по-ефективна за транзитния тип мутации, отколкото при приспособителните промени.

Подготовка на чесъна:
Чесънът съдържа уникални сулфоорганични съставки, които дават неговия характерен вкус, мирис и мощната му биологична активност. Различните пазарни продукти на чесъна могат да се разделят общо на Алицин – потенциални и Не-алицин потенциални продукти. Алицин-потенциалните продукти са направени от суров чесън, а не-алицин потенциални – от обработен, което може да даде значителна разлика в субстанциите, които съдържат.Има много въпросителни, относно кой от всичките чеснови продукти е създаден еквивалентно и коя форма е най-добра за подобрение на здравето на човека.
Изследване, използващо три животински модела сравнява фармакологичната активност на четири чеснови препарата:
Суров чеснов сок;
Термично обработен чеснов сок;
Дехидратиран чеснов прах и
Екстракт от зрял чесън какъвто е NATANAL/НАТАНАЛ ®.
Всичките четири препарата значимо увеличават активността на лимфоцитите-килъри и антитуморната активност на клетките на далака при мишки с налични туморни клетки, но само екстрактът от зрял чесън какъвто е NATANAL/НАТАНАЛ ® подтиска растежа на инокулирани туморни клетки. Резултатите навеждат на мисълта, че всеки чеснов препарат има различни фармакологични свойства, но Екстрактът от зрял чесън /какъвто е NATANAL/НАТАНАЛ ®/ е може би най-ефективният препарат.